Blkcoco✍️ Umalume 1 2.8 (5)

Umalume 1 ..by Blkcoco Igama lami ngingu Andile futhi lokhu kuzoba uchungechunge lwesipiliyoni esithatha amaviki anguyisithupha lapho ngasuka khona ekubeni ngumfana omsulwa ngazuza ulwazi oluningi ngozocansi kunabantu abaningi abaneminyaka engamashumi nesikhombisa. Ngicela uqaphele ukuthi kuningi…

Blkcoco✍️ Isipiliyoni 4 (1)

Isipiliyoni ..by Blkcoco Ngizihlalele ekhaya, ngidiniwe, nginesisungu. Nganquma ukufonela umngane wami omkhulu uLwazi, ngezwa ephendula umama wakhe. “Sawubona Mankosi, ukhona uLwazi?” Umama wakhe waphendula “Yebo sthandwa, kodwa nginovalo lokuthi unesifo esibi somkhuhlsne; Sisanda kuthatha uhambo…

Inja 5 (1)

Bakhona amajita athanda izinja Lana 0617342592

Sdudla 4 (3)

Ngisdudla ngifuna esinye isdudla esithanda ukufaka ama panty njengami. Asivale umnyango sishintshane ngokuba izifebe. Ngise Nigel eGauteng. Woza sense into yethu.